Tính Chất Cơ Bản Của Điện Trường Là Gì? Cường Độ Điện Trường Là Gì?

Tính chất cơ bản của điện trường là gì? Để trả lời cho câu hỏi trên. Bài viết này, Ame Group sẽ giải đáp cho bạn về cường độ điện trường từ cơ bản đến tính chất và công thức, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nó trong cuộc sống hàng ngày.

Tính chất cơ bản của điện trường

Tính chất cơ bản của điện trường là gì?

Để giải đáp cho câu hỏi tính chất cơ bản của điện cường là gì? Chúng ta phải đi tìm câu trả lời cho nó thông qua câu hỏi điện trường là gì? 

Điện trường là gì? 

Điện trường khá quan trọng trong lĩnh vực vật lý và điện tử. Nó là môi trường xung quanh một điện tích và tạo ra tác động lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Để hiểu chi tiết hơn, điện trường là một trường điện được tạo ra từ các trường điện xung quanh một điện tích và được biểu diễn bằng các đường sức điện. Điện trường tác động lực điện lên các điện tích có mặt trong khu vực đó. 

Điện trường là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong công nghệ điện. Ở quy mô nguyên tử, điện trường là lực tương tác giữa các hạt nhân và electron.

Tính chất cơ bản của trường điện là gì?

Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác động lực điện lên các điện tích đặt trong nó. Theo quy ước về chiều của vector cường độ điện trường, vector cường độ điện trường tại một điểm luôn có cùng hướng và cùng phương với vector lực điện tác động lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường. 

Tuy nhiên, nếu phát biểu “vector cường độ điện trường tại một điểm luôn có cùng hướng và cùng phương với vector lực điện tác động lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường” thì không chính xác, vì trong trường hợp có sự hiện diện của điện tích âm, vector cường độ điện trường có thể có hướng và phương ngược chiều so với vector lực điện tác động.

Cường độ điện trường

Cường độ điện trường là gì?

Cường độ điện trường là một đại lượng vật lý được sử dụng để mô tả mức độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm cụ thể trong không gian. Nó đo lường tác động của điện trường lên một điện tích thử nghiệm tại điểm đó và được biểu thị bằng đơn vị volts trên mét (V/m). Cường độ điện trường cho biết lực tương tác mà một điện tích dương thử nghiệm sẽ trải qua nếu nó được đặt tại điểm đó trong điện trường. Để tính toán cường độ điện trường, ta chia điện áp giữa hai điểm bất kỳ trong điện trường cho khoảng cách giữa chúng.

Vectơ cường độ điện trường được xác định bằng công thức:

E = F/q

Trong đó, F là lực tác động của điện tích Q lên điện tích thử q tại một điểm xác định.

Khi một điện tích điểm Q được đặt trong không khí hoặc không gian chân không, nó tạo ra một cường độ điện trường có độ lớn xấp xỉ.

Công thức cường độ điện trường

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm:

E ≈ Q/(4πε₀r²)

Trong đó ε₀ là hằng số điện môi, và r là khoảng cách từ điểm đến điện tích Q. Trong môi trường điện môi, cường độ điện trường tại một điểm sẽ giảm so với điểm trong chân không.

Vector cường độ điện cường

Vectơ cường độ điện trường là biểu diễn của cường độ điện trường thông qua một vectơ. Nó có các đặc điểm sau:

 • Cùng phương và cùng chiều với lực điện tác động lên điện tích thử q dương.
 • Chiều dài của vectơ biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỷ lệ xác định.
 • Vectơ cường độ điện trường tại bất kỳ điểm nào trên đường sức điện có phương tiếp tuyến tại điểm đó trên đường sức và có chiều trùng với chiều của đường sức.

Đơn vị đo cường độ điện trường.

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

Nguyên lý chồng chất điện trường

Nguyên lý chồng chất điện trường

Giả sử có hai điện tích điểm Q1 và Q2 tạo ra hai vectơ cường độ điện trường E1 và E2 tại một điểm M.

Nguyên lý chồng chất điện trường khẳng định rằng cả hai điện trường E1 và E2 đồng thời tác động lực điện lên một điện tích thử q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm được xác định bằng tổng hợp của hai vectơ cường độ điện trường E1 và E2.

→E = →E1 + →E2

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

Đường sức điện

Đường sức điện là gì?

Đường sức điện là một đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trên đường đó có hướng trùng với vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nó có nghĩa là đường sức điện là đường mà lực điện tác động dọc theo nó.

Đặc điểm của đường sức điện

 • Mỗi điểm trong điện trường chỉ có duy nhất một đường sức điện đi qua.
 • Đường sức điện là các đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.
 • Đường sức điện của điện trường tĩnh là đường không khép kín. Nó bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
 • Mặc dù các đường sức điện rất nhiều, nhưng chỉ một số ít đường được vẽ theo quy tắc sau: Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm được xét tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

Hình dạng của một số đường sức điện

Hình dạng của một số đường sức điện

Điện trường đều là gì?

Điện trường đều là một loại điện trường mà cường độ điện trường tại mỗi điểm đều có giá trị bằng nhau về độ lớn. Ngoài ra, vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều giống nhau về phương và chiều. Các đường trong đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song cách đều nhau.

Điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song

 • Điện trường đều là điện trường giữa hai bề mặt nhiễm điện song song có các dấu trái ngược nhau.
 • Cường độ điện trường giữa hai bề mặt này được xác định bằng tỉ số giữa khoảng cách giữa chúng và hiệu điện thế giữa hai bề mặt:

E = U/d

Trong đó:

 • E là cường độ điện trường giữa hai bề mặt nhiễm điện.
 • U là hiệu điện thế giữa hai bề mặt đó. 
 • d là khoảng cách giữa hai bề mặt nhiễm điện.

Điện trường đều

Tác dụng của điện trường đều đối với chuyển động của một điện tích

 • Dưới tác dụng của lực điện từ, một điện tích di chuyển theo hướng vuông góc với đường sức điện.
 • Vận tốc của điện tích sẽ bị thay đổi khi di chuyển theo hướng song song với đường sức điện, trong khi vận tốc không thay đổi khi di chuyển theo hướng vuông góc với đường sức điện.
 • Do đó, vận tốc của điện tích sẽ liên tục thay đổi hướng và tăng dần độ lớn, dẫn đến sự thay đổi của quỹ đạo chuyển động.

Tính chất cơ bản của điện trường là nhằm tác dụng lực điện lên điện tích trong điện trường. Trên đây là tất tần tật thông tin về cường độ điện trường, đường sức điện và điện trường đều. Hy vong bài viết này của Ame Group mang lại hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *